14 despre Dragoste

1. Chiar dacă aş vorbi în limbi omeneşti şi îngereşti, şi n-aş avea dragoste, Sunt o aramă sunătoare sau un chimval zângănitor.
2. Şi chiar dacă aş avea darul proorociei, şi aş cunoaşte toate tainele şi toată ştiinţa;
3. chiar dacă aş avea toată credinţa aşa încît să mut şi munţii, şi n-aş avea dragoste, nu Sunt nimic.
4. Şi chiar dacă mi-aş împărţi toată averea pentru hrana săracilor, chiar dacă mi-aş da trupul să fie ars, şi n-aş avea dragoste, nu-mi foloseşte la nimic.
5. Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate: dragostea nu pizmuieşte; dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie,
6. nu se poartă necuviincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândeşte la rău,
7. nu se bucură de neleguire, ci se bucură de adevăr,
8. acoperă totul, crede totul, nădăjduieşte totul, suferă totul.
9. Dragostea nu va pieri niciodată. Proorociile se vor sfârşi; limbile vor înceta; cunoştinţa va avea sfârşit.
10. Căci cunoaştem în parte, şi proorocim în parte;
11. dar când va veni ce este desăvârşit, acest „în parte” se va sfârşi.
12. Când eram copil, vorbeam ca un copil, simţeam ca un copil, gândeam ca un copil; când m-am făcut om mare, am lepădat ce era copilăresc.
13. Acum, vedem ca într-o oglindă, în chip întunecos; dar atunci, vom vedea faţă în faţă. Acum, cunosc în parte; dar atunci, voi cunoaşte deplin, aşa cum am fost şi eu cunoscut pe deplin.
14. Acum, deci, rămân aceste trei: credinţa, nădejdea şi dragostea; dar cea mai mare dintre ele este dragoste.

1 Corinteni 13

pildele sau proverbele lui solomon, capitolul 18

Pentru azi m-am gândit să scriu câteva proverbe din Biblie şi intenţionez ca pe viitor să scriu mai multe pilde. Indifirent că eşti credincios sau nu, nu ai nimic de pierdut. Pentru azi am ales 4 din Pildele sau Proverbele lui Solomon din capitolul 18. Cine nu este interesat, poate, bineînţeles să ignore postul. Le-am scris în primul rând pentru mine, pentru că:

18:1 Cel ursuz caută ce-i place lui, se supără de orice lucru bun.
18:9 Cine se leneveşte în lucrul lui este frate cu cel ce nimiceşte.
18:23 Săracul vorbeşte rugându-se, dar bogatul răspunde cu asprime.
18:24 Cine îşi face mulţi prieteni, îi face spre nenorocirea lui, dar este un prieten care ţine mai mult la tine decât un frate.